ASME NEDİR ?

ASME Bilindiği üzere Amerikan Makina Mühendisleri Cemiyeti’nin kısaltılmış bir ifadesidir. Bu cemiyet birçok gönüllü kişinin çalıştığı komite ve alt komiteler ile birlikte mühendislik alanında birçok araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunduğu gibi ayrıca Basınçlı Kaplar, Buhar Kazanları ve Güç Borulama sistemleri, Nukleer Endüstri, Emniyet valfleri, Transport tankları, Elyaf Takviyeli Basınçlı Kap ve Borular , Alev Duman Borulu Kazanlar, Döküm Kazanlar gibi çok değişik ürün guruplarının fabrika ve şantiye alanlarındaki tasarım, üretim , muayene, kontrol , sertifikasyonu için dikkate alınmasını gerektiren kural ve şartları ortaya koyan bir cemiyettir. Amerikan Makina Mühendisleri Cemiyeti (ASME) yukarıdaki uygulama alanlarındaki belirlenen şartlarda tasarım, üretim ve montaj yapılabilmesi için firmaları denetlemekte ve yapılan denetimlerin neticesine bağlı olarak ASME standartlarına göre imalat, montaj yapabilme yetkisini vermektedir.

Bugün itibari ile Dünya üzerinde Amerika ve Kanada dışında 113 ülkede bu kurallar uygulanmakta ve bu ülkelerde imalat ve Montaj firmaları ASME belgesi ile yetkilendirilmektedir.

Basınçlı Kap ve Buhar Kazanı üreticilerinin ASME Standartlarına göre üretim yapabilirliklerinin belgelendirilmesi.

Bilindiği üzere ASME kodları Amerika ,Kanada, Avrupa , Orta doğu ve Uzak doğu da yaygın olarak kullanılan bir koddur. Bu kullanım yıllar boyunca aşağıdaki şema 1'de de görüldüğü üzere özellikle uluslararası pazarda büyük bir artış göstermektedir.

Firmaların ASME kodlarına göre üretim yapıp ürünü belgelendirmeleri için mutlak surette kalite sistemlerini bu kodlar doğrultusunda oluşturup , bu sistemi bir örnek üzerinde (Demo) veya gerçek bir ürün üzerinde uygulamaya koyarak ASME Ekibine bir sunum yapmaları gerekmektedir.Bu, sunumun başarı derecesine göre ASME kodlarına göre üretim yapabilme yetkisine sahip olmaktadırlar.

Bu belgelendirme ile tüm dünya üzerindeki Basınçlı Kap ve Buhar Kazanı imalat ve montajı yapacak olan müşteriler belge sahibi firmalara rahatça ulaşmakta ve kendileri ile temas sağlayarak teklif ve sipariş aşamalarına gelmektedirler. Bir anlamda bu belgelendirme ile firmalar büyük bir prestij kazanmakta ve adeta sınıf atlamaktadırlar.

Bugün Türkiye de irili ufaklı yaklaşık 39 firma bu belgelendirmeye sahip bulunmaktadır. Her yıl en az 10 firma yeni belgelendirme için akredite olmuş acentelere başvurarak anlaşma yapmakta ve bu çalışmalara başlamaktadır. Çalışmalar yaklaşık 4 ay boyunca yetkili acentenin yetkili Enspektörleri ve supevizor ları eşliğinde sürmekte ve denetim tarihine dek hazırlıklar birlikte sürdürülmektedir.

Bu belgelendirmenin firma için avantajları şöyle özetlenebilir;

 •  Dünya üzerinde ASME belgeli firmalar arasında yer almak ve yeni pazarlara açılmak, uluslararası pazarlarda yer almak.
 •  ASME belgeli bir firma olmak.
 •  Kalite sistemlerini üretime yönelik olarak geliştirmek.
 •  ASME kodları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 •  Kanada ve Amerika'daki eyalet ve yerel kurallara göre üretim yapabilmek.
 •  Ürün sorumluluğu ile ilgili riskleri minimize etmek ve sigorta ile ilgili avantajlar sağlamak.
 •  Mühendislik anlamında sürekli gelişmelere imkan sağlamak ve gelişmek.
 • Belgelendirme için yapılması gerekenler ve izlenecek yol; (Bknz. Şema 2)

 •  Akredite bir acente ile (ASME AIA) (Şu anda dünya üzerinde yaklaşık 39 adet akredite acente mevcut bulunmaktadır) Hizmet anlaşmasını yapmak.
 •  ASME web sayfasından müracaat formlarını temin etmek(www.asme.org)
 •  Formları doldurarak başvuru ücreti ile birlikte müracaat etmek.
 •  ASME kod kitaplarını ilgili kapsam doğrultusunda temin etmek.
 •  ASME Cod’a göre kalite sistemini AIA danışmanları doğrultusunda hazırlamak.
 •  Kalite sisteminin uygulamasını bir örnek (Demo) veya gerçek bir proje üzerinde göstermek.
 •  Prosedür ve personel sertifikasyonlarını (NDE, WPQ,WOPQ) tamamlamak.
 •  AIA süpervizör ve enspektör nezaretinde ön denetim geçirmek.
 •  ASME yetkilisi , ASME AI, VE ASME AIS nezaretinde ASME'den denetim geçirmek.
 •  ASME tarafından ilgili kapsam doğrultusunda belgelendirilmek (Kapsam tipleri şema 3 de verilmiştir.
 • Firmalar bu şekilde belgelendirildikten sonra ASME ye göre yine ASME AI (yetkili enspektör) nezaretinde üretim yaparak , üretimlerini belgelendirmekte ve üretilen ekipmanın isim plakasına veya üzerine kendi firma adları birlikte ASME damgasını vurabilmektedirler. Sertifikasyon süresi 3 yıl olmakta ve 3 yıl sonunda firmalar tekrar başvuru yaparak yeniden belgelendirilmektedir.

  Code&ACIS firmaları Türkiye de uzun yıllardır bu çalışmaları Almanya merkezli CIS-TUV THUERİNGEN akreditasyonu ile yetkili AI ve AIS ile birlikte başarı gerçekleştirmektedir.

  Bu kapsamda firmamız bu yetkiyi almak isteyen firmalara;

 •  ASME sertifikasının alınması.
 •  ASME kontrolleri.
 •  ASME kalite sistemlerinin uygulanması.
 •  Kaynakçıların/Operatörlerin ve kaynak yöntem testlerinin kalifikasyonu.
 •  NDE personel ve prosedürlerin kalifikasyonu.
 •  ASME kodlarına ve diğer uluslararası standardlar’a göre dizayn ve projelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi.
 •  ASME kodlarının en etkin ve verimli olarak en uygun maliyette kullanımı.
 •  Amerika ve Kanada'daki bazı eyaletlerin özel şartlarının dikkate alınması ve izinlerinin alınması için gerekli çalışma ve uygulamalar.
 •  ASME kodlarındaki istek ve değişikliklerin mevcut kalite sistemine entegrasyonu.
 •  Kanada Eyalet kayıt onaylarının alınması.
 •  Şirket bazında veya genel seminerler ile ASME konusunda ki bilgi ve farkındalığın geliştirilmesi.
 • Konularında çözüm ortağı olarak Türkiye, Bulgaristan, Orta doğu , Arabistan, Körfez ülkeleri nezninde hizmetlerini sürdürmektedir. Bağlı olduğumuz Almanya Merkezli CIS ve TUV Thuringen akreditasyonu ile ilgili olarak akreditasyon akışı şema 4'te verilmiştir.

  Bu konuda daha geniş bilgi sahibi olmak ve danışmanlık hizmetleri için; www.acis.com , www.codeteknikkontrol.com, www.cis-inspector.com sayfalarını ziyaret edebilir ve ilgili sayfalardan alacağınız iletişim bilgilerine başvurabilirsiniz.