DANIŞMANLIK

  •  ASME Code ve NBIC koduna göre sertifikasyon için gerekli kalite güvence elementlerinin gözden geçirilmesi (El Kitabı, Prosedür, Talimat, Kalibrasyon, Ölçme ve Muayene v.b)
  •  ASME ve NB’ ye sertifikasyon için müracaat.
  •  ASME Code ve NBIC sertifikasyon süreci ile ilgili çalışanların bilgilendirilmesi.
  •  Sertifikasyon için gerekli demo parçasının tespiti.
  •  Sertifikasyon süreci ile çalışma takvimin belirlenmesi
  •  Kalite El Kitabı hazırlanmasına ilişkin bilgilendirmeler.
  •  Kalite Kontrol Programı uygulamalarının gerçekleştirilmesi.(Seçilen demo üzerinde)
  •  AI ve AIS tarafından ön tetkik gerçekleştirilmesi ve ASME temsilcisi ile birlikte sertifikasyon tetkikinin gerçekleştirilmesi.